Inbedrijfstelling

Nadat de kabels en/of leidingen zijn afgemonteerd is het in veel gevallen zo dat de eigenaar van deze kabels/leidingen als beoogt gebruiker/exploitant zelf de in bedrijf stelling ter hand neemt. In die gevallen waar de eigenaar een dergelijk netwerk niet eerder in beheer heeft gehad kan het zo zijn dat er support wordt gezocht bij het in bedrijf stellen. Soms in het kader van onbekendheid met de (nieuwe) materie maar ook in verband met de heersende wet- en regelgeving die gepaard gaan met het netwerk.
LayerWorks kan op basis van procesmatige stappenplannen uw in inbedrijfstelling voor u organiseren. Zo maken wij schakelplannen, tijdschema’s, werkinstructies, etc.