Onderhoud en beheer

Alle infrastructuur, of het nu passieve componenten of actieve componenten zijn hebben een levenscyclus. Per (sub)onderdeel zit daar een eigen onderhoud- en beheer plan aan vast. Daar kun je vooraf en gedurende de exploitatieperiode over nadenken en planmatig mee omgaan. Echter, met name het uitwerken van de acties bij het afwijken van het geplande onderhoud- en beheerplan (het bijbehorende calamiteitenplan) is de belangrijkste activiteit voor een goede beschikbaarheid.
Want wat doe je als je hoort dat er een damwand door je verbinding is geslagen en alles plat ligt of als je hoort dat ratten je kabels hebben doorgeknaagd en alle labeltjes aangevreten los naast de kabelrestjes liggen…
LayerWorks kan u assisteren bij het opstellen van uw onderhouds en beheersplannen.