(pre)Engineering

Om te komen tot een goed doordacht, toekomstvast netwerk is het veelal gewenst om de uitgangspunten vast te leggen en te komen tot een functioneel en technisch ontwerp. In veel gevallen wordt dit ontwerp vervolgens gebruikt om een bestek op te stellen om op basis daarvan de kosten door te rekenen van zowel de eenmalige- als maandelijkse kosten. LayerWorks kan u assisteren in het maken van een (pre)ontwerp, bestek en kostenbudgettering.