Passieve componenten

Naast de actieve componenten in een netwerk (routers, switchen, modems, access points, etc, bestaan netwerken natuurlijk ook uit kabels, leidingen, mantelbuizen, glasvezels, handholes, straatkasten en dergelijke. Alle componenten in een netwerk die nodig zijn en geen 'stroom' behoeven c.q. niet met 'instellingen' tot de correcte werking leiden vallen bij ons onder de noemer 'passieve componenten'. Deze componenten vormen tezamen met de civiele kosten (ingraven) vaak de hoogste kostencomponent bij de aanleg van een nieuw netwerk. Onze componenten zijn er op gericht een hoge betrouwbaarheidsfactor en lange levensduur te hebben en te houden teneinde de Total Cost of Ownership (TCO) zo laag mogelijk te houden.