Civiele werkzaamheden

Bij de aanleg van netwerken komen veel verschillende soorten disciplines en werkzaamheden voor. LayerWorks heeft veel ervaring in het begeleiden en aansturen van deze werkzaamheden en kan voor u in regie of als turnkey aanbieder van dienst zijn bij de realisatie van uw netwerk.

Een voorbeeld van werkzaamheden nodig voor het maken van een glasvezelverbinding tussen twee gebouwen met daartussen een openbare weg:

— klik melding bij Kadaster (waar liggen er reeds kabels?)

— maken vergunningstekening voor een ‘persing’ onder de weg door

— aanvraag vergunning (gemeente? waterschap? provincie?)

— maken proefsleuven

— graven, leggen mantelbuizen, en verdichten tracé

— terugplaatsen verhardingen (tegels/klinkers?)

 — boring onder gesloten verhardingen (asfalt?)

 — muurdoorvoering naar inpandig tracé

 — blazen van glasvezel door mantelbuis

— afmonteren van glasvezel (én meten van de kwaliteit van de verbinding)

— verrekening leges

 — verwerking tekening tot ‘as built’ en aanlevering bij Kadaster